K Created with Sketch.
K Created with Sketch.

zelfbescherming       

psychopathie herkennen en hanteren


Privacy-verklaring storms (ico)

Persoonsgegevens die worden verwerkt

storms (ico) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van storms (ico), en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan storms (ico) verstrekt. storms (ico) kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • uw voor- en achternaam
  • uw adresgegevens
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres
  • uw ip-adres

Waarom storms (ico) gegevens nodig heeft

storms (ico) verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan storms (ico) uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit advisering of het aan u toezenden van informatie waarom u storms (ico) hebt verzocht.

Hoe lang storms (ico) gegevens bewaart

storms (ico) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

storms (ico) verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen webstekbezoek

Op de webstek van storms (ico) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het ip-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de webstek. storms (ico) gebruikt deze informatie om de werking van de webstek te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar komkommertijd. storms (ico) zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

storms (ico) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De webstek van storms (ico) maakt gebruik van een betrouwbaar ssl certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door storms (ico) verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met storms (ico) op
via het contactformulier.

NAW

zelfbescherming.org is een webstek van storms (ico).
storms (ico) is als volgt te bereiken:
Adres: Ganzepeppel 49, 7041 HG, 's-Heerenberg
Inschrijvingsnummer handelsregister kamer van koophandel: 34380319
Telefoon: +31 6 347 108 67
E-mailadres: komkommertijd

Kijk op deze webstekken voor onze diensten voor bijzondere doelgroepen:
publiek (mensen die te maken hebben met destructieve relaties), bescherming van kinderen
zelfbescherming.org ambajeugd.org
Zie onze privacy-verklaring

© storms (ico) 2020 - 's Heerenberg - +31 6 28 11 40 35 - [email protected] - kvk 34380319 - btw NL199834350B02