K Created with Sketch.
K Created with Sketch.

zelfbescherming       

psychopathie herkennen en hanteren

Voorwaarden


Bij deelname aan de cursussen en workshops aangeboden door storms (ico) op zelfbescherming.org, hierna genoemd ‘de cursussen’ of bij het boeken van een consult gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden en vrijwaring:

U behoort tot de doelgroep

De cursus is bestemd voor mensen die een relatie hebben of hebben gehad met een (vermeende) psychopaat, voor hun vrienden en familie of voor mensen die geïnteresseerd zijn om meer over de problematiek te vernemen, hetzij om zichzelf te beschermen, hetzij om hun vrienden en familie daarin bij te staan als privé-persoon. Voor professionals zijn er aparte twee- en driedaagse workshops.

De volledige Workshop volgen

Bij deelname aan de Workshop verplicht u zich ertoe om de volledige Workshop te volgen. Het is belangrijk voor uzelf om geen enkel onderdeel te missen en het is ook fijner voor de groep als iedere deelnemer met elk onderdeel meedoet.

Kosten

De kosten van een eendaagse Workshop bedragen 200,- EUR (incl. BTW). Deze dienen voor de aanvang van de Workshop te worden voldaan.

Mensen die een inkomen op bijstandsniveau hebben kunnen in de webwinkel de bestelling in het winkelmandje laden, dan naar "Kassa" gaan en het "tarief" wijzigen naar "Bijstandsinkomen". Gelieve ons een bewijs van inkomen toe te zenden via email.

Inschrijven en betalen

U kunt zich inschrijven door het cursusgeld te voldoen via de webwinkel. Indien u liever op een andere wijze wenst te betalen, dan kunt u ons een email sturen waarin u dit aangeeft. Wanneer u dan van ons bevestiging ontvangt, dan bent u ingeschreven.

De inschrijving is niet vrijblijvend!

Uw inschrijving is niet vrijblijvend. Bij annuleren bent u het hele bedrag van 200,- EUR verschuldigd. Schrijf u dus alleen in als u er zeker van bent dat u op de aangegeven tijd de workshop, lezing of cursus kunt volgen. Dit is noodzakelijk omdat het aantal plaatsen beperkt is. Noteer dat voor deelname aan evenementen geen bedenktijd geldt.

Annuleren van een consult

Het annuleren van een consult is mogelijk tot 5 werkdagen vóór het consult zonder kosten. Daarna geldt een annuleringskost van 20% van de kostprijs tot 48 uur voor het consult. Binnen 48 uur vóór het consult zijn 100% annuleringskosten verschuldigd. Het is immers meestal niet mogelijk voor ons om binnen deze korte termijn de tijd aan iemand anders te geven. Bij niet opdagen voor een consult zijn 100% van de kosten verschuldigd.

Voorbehoud

storms (ico) behoudt zich het recht voor de deelname aan een cursus, workshop of lezing te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Als er geen plaats meer is

Uw aanmelding wordt verwerkt en bevestigd op volgorde van binnenkomst. Als alle plaatsen voor een workshop reeds bezet zijn, dan ontvangt u daarvan bericht.

Uitnodigingen ontvangen voor workshops en lezingen

U kunt zich opgeven voor het ontvangen van uitnodigingen voor workshops en lezingen. Meld u aan voor de mailing-lijst en u ontvangt de uitnodigingen automatisch.

U zult nieuwe uitnodigingen voor de workshops blijven ontvangen zolang u daarvoor aangemeld bent. U kunt zich te allen tijde afmelden, waarna u de informatie over de workshops en lezingen niet meer zult ontvangen.

Leeftijd

In principe zijn onze workshops en lezingen niet geschikt voor minderjarigen, tenzij dat uitdrukkelijk is aangegeven. Indien u jonger bent dan 18 jaar en wilt deelnemen aan een workshop of lezing die geschikt is voor minderjarigen, dan is het noodzakelijk dat een van uw ouders of een voogd toestemming geeft. U ontvangt daartoe een verklaring die zij kunnen ondertekenen.

Lichamelijke en geestelijke zorg

Samenleven of -werken met een psychopaat kan zeer beschadigend zijn. In het kader van workshops en lezingen is het echter niet mogelijk intensieve geestelijke hulp of therapie te bieden. De suggesties en tips die we u geven zijn vrijblijvend en zijn geen vervanging voor medische of psychische zorg die noodzakelijk kan zijn. Uw lichamelijk en geestelijk welzijn is evenals uw persoonlijke ontwikkeling altijd in de eerste plaats uw eigen verantwoordelijkheid.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw geestelijke en lichamelijke gezondheid, en voor wat u met uw leven doet. We geven u kennis en technieken. Maar hoe u deze kennis en technieken gebruikt is uw eigen verantwoordelijkheid. U bent ook vrij in de wijze waarop u dat doet en u bent vrij en verantwoordelijk in de beoordeling van het nut van deze informatie in enige omstandigheid.
De gever van de Workshop en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of nadeel die voortkomen uit het gebruik dat u maakt van enige kennis of informatie die aan u wordt verstrekt in het kader van de Workshop of daarbuiten. U vrijwaart de gever van de Workshop en zijn medewerkers van enige aansprakelijkheid in verband met de Workshop of in verband met aanverwante kennis, technieken, tips of enigerlei informatie die u ontvangt.

Kijk op deze webstekken voor onze diensten voor bijzondere doelgroepen:
publiek (mensen die te maken hebben met destructieve relaties), bescherming van kinderen
zelfbescherming.org ambajeugd.org

© storms (ico) 2020 – +31 6 28 11 40 35