zelfbescherming in destructieve relaties - psychopathie herkennen, psychopathie hanteren

Ben je verwikkeld of verwikkeld geweest in een relatie met een destructieve persoon (m/v)? Een collega of partner? Iemand die aanvankelijk heel aardig leek misschien, maar die zich ontpopte als een manipulator?

Sommige mensen lijken normaal, maar ze zijn het niet. Achter het masker van gewoonheid en charme schuilt een zieke persoonlijkheid, die anderen manipuleert en misbruikt. Deze mensen kunnen onnoemelijk veel leed en ellende veroorzaken. Van al het kwaad dat ze aanrichten hebben ze zelf geen last. Een geweten of invoelingsvermogen zijn hun vreemd.

De destructieve, manipulatieve psychische stoornis is bekend als ‘psychopathie’*. Meestal denken mensen daarbij aan een kille, gewetenloze moordenaar. Maar dat is alleen de uiterste - en gelukkig uiterst zeldzame - vorm van een breder verschijnsel. Vaak is zo een persoon maatschappelijk redelijk tot zelfs zeer succesvol en wordt zijn of haar psychopathische aard niet herkend door de omgeving. Voor het slachtoffer van de psychopaat vormt dit een extra moeilijkheid. Men vindt het immers niet geloofwaardig dat ‘zo’n innemend iemand’ zo destructief kan zijn. Het resultaat hiervan is dat men nog meer geïsoleerd raakt en aan zichzelf gaat twijfelen. Het is echter heel belangrijk voor slachtoffers van psychopathie om erkenning te krijgen voor de problemen waarmee zij worden geconfronteerd. Het is belangrijk om begrip en steun te krijgen van de gezonde samenleving.

De workshop ‘Zelfbescherming in destructieve relaties - psychopathie herkennen en hanteren’ geeft je kennis. Die kennis geeft je kracht - een gunstige uitgangspositie om jezelf te bevrijden en weer een normaal en gelukkig leven te leiden. Met behulp van de individuele consulten kun je werken aan het herstel van de schade die een relatie met een destructief persoon heeft aangericht.

* Vaak worden andere namen gebruikt. Bijvoorbeeld narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS) of asociale persoonlijkheidsstoornis (APS). Niet alle psychopaten voldoen aan de criteria die voor deze persoonlijkheidsstoornissen worden gesteld. Er is wel een overlap.